Polityka prywatności firmy MamFrajde.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy MamFrajde.pl Joanna Jaszczuk z siedzibą w Markach.
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest MamFrajde.pl Joanna Jaszczuk z siedzibą w Markach  NIP 125-146-69-08 REGON 362323719
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (zwanym dalej „RODO”), w celu organizacji i koordynacji przez Administratora zabawy dzieci w Sali Zabaw MamFrajde.pl, w celu organizacji urodzin, imprez okolicznościowych, firmowych, oraz w innych celach związanych z działalnością Administratora
 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie podane, mailowo, osobiście lub przez formularz kontaktowy informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 4. Dane podane mailowo lub osobiście są przetwarzane w celu realizacji konkretnej usługi np. w celu organizacji przyjęcia urodzinowego.
 5. Dane osobowe pozostawione mailowo, osobiście lub poprzez formularz kontaktowy nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Do danych podanych mailowo, osobiście lub poprzez formularz kontaktowy przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.mamfrajde.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.